Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Mobiel Service Centrum, handelend onder de naam Mobiel Service Centrum Vriezenveen, gevestigd te Vriezenveen Nieuwe Daarlerveenseweg 3a 7671 SK Vriezenveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67841570, hierna te noemen: Mobiel Service Centrum.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@mobielservicecentrum.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Reparatieformulier
mobiele telefoon,
tablet en aanverwante artikelen.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IMEI nummer
 • Toegangscode
Uitvoering van de door u verstrekte
opdracht
Minimaal de
wettelijke
bewaartermijn van 7
jaar. Voor de
toegangscode geldt
dat deze na de
reparatie direct
wordt vernietigd.
Vestiging van
reparatie
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IMEI nummer
Uitvoering van de

 

door u verstrekte

opdracht

Minimaal de

 

wettelijke

bewaartermijn van 7

jaar.

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
Het verrichten en

 

versturen van

aankopen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Artikelnummer/
 • omschrijving
Uitvoering van de

 

door u verstrekte

opdracht

Minimaal de

 

wettelijke

bewaartermijn van 7

jaar.

 • Producent
 • Vervoerder
Versturen digitale
berichten, waaronder
nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
ToestemmingZolang als men

 

aangemeld is.

 • E-marketingtools
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren
 • Cookies (zie voor
 • meer info het sub
 • kopje Cookies)
 • IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze

 

website bezocht

wordt. Deze

gegevens worden zo

snel als mogelijk

geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Mobiel Service Centrum uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Mobiel Service Centrum met u heeft, tenzij de Mobiel Service Centrum wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Mobiel Service Centrum te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Mobiel Service Centrum op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Mobiel Service Centrum deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Mobiel Service Centrum hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Mobiel Service Centrum treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Mobiel Service Centrum. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Mobiel Service Centrum raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Mobiel Service Centrum. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Mobiel Service Centrum raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Mobiel Service Centrum wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: C. Eshuis

E-mail: info@mobielservicecentrum.nl

Telefoonnummer: 0546-708040

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beoordelingen

Zoek reparatie

Contactgegevens

Mobiel Service Centrum
Nieuwe Daarlerveenseweg 3A
7671 SK Vriezenveen

Openingstijden

Ma

gesloten

Di

09.30 – 18.00

Wo

09.30 – 18.00

Do

09.30 – 18.00

Vrij

09.30 – 18.00

Za

09.30 – 18.00

Zo

gesloten

×